MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

Kích thước: 3580x1740x1400/1700 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn