Kích thước: 3580x1740x1400/1700 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 3240x1740x1850

Tải trọng: 2,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn

MỚI

Kích thước: 2260x1410x1335/1490

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2695x1440x1325/1510

Tải trọng: 1 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

Kích thước: 2490/2370x1470/1370x950/855 mm

Tải trọng: 870 Kg

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

Giảm giá!
300,000,000 277,000,000