MỚI

Kích thước: 3280x1930x630

Tải trọng: 4,9 tấn

MỚI

Kích thước: 2710x1670x440

Tải trọng: 2,5 tấn

Kích thước: 4210x2240x720

Tải trọng: 8,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

BÁN CHẠY

Kích thước: 4370x2210x755

Tải trọng: 8,65 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

MỚI

Kích thước: 3280x1930x630

Tải trọng: 4,9 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

BÁN CHẠY

Kích thước: 3840x2170x850

Tải trọng: 8,7 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn