Kích thước: 2490/2370x1470/1370x950/855 mm

Tải trọng: 870 Kg

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

Giảm giá!
300,000,000 277,000,000