MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

BÁN CHẠY

Kích thước: 4370x2210x755

Tải trọng: 8,65 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn