Hết hàng

Kích thước: 4050x2100x810

Tải trọng: 8,5 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

Hết hàng

Kích thước: 5030 x 2310/2080 x 850

Tải trọng: 12 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn