Kích thước: 3580x1740x1400/1700 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 2710x1670x440

Tải trọng: 2,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn