Kích thước: 3580x1740x1400/1700 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 2710x1670x440

Tải trọng: 2,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3240x1740x1850

Tải trọng: 2,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn

Kích thước: 4210x2240x720

Tải trọng: 8,5 tấn

MỚI

Kích thước: 2260x1410x1335/1490

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2695x1440x1325/1510

Tải trọng: 1 tấn

BÁN CHẠY

Kích thước: 3840x2170x850

Tải trọng: 8,7 tấn

BÁN CHẠY
Hết hàng

Kích thước: 4370x2210x755

Tải trọng: 8,65 tấn

MỚI

Kích thước: 4.435x2.290x570

Tải trọng: 6,95 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn