SẢN PHẨM BÁN CHẠY

XE TẢI THÙNG

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

XE TẢI BEN

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3280x1930x630

Tải trọng: 4,9 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

MỚI

Kích thước: 3280x1930x630

Tải trọng: 4,9 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

TIN TỨC

Xem thêm

 

TƯ VẤN – KINH NGHIỆM

Xem thêm

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ