SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giảm giá!
300,000,000 277,000,000
MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

XE TẢI THÙNG

Giảm giá!
300,000,000 277,000,000
MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

Kích thước: 2490/2370x1470/1370x950/855 mm

Tải trọng: 870 Kg

Kích thước: 3580x1740x1400/1700 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

XE TẢI VAN

XE TẢI BEN

Hết hàng

Kích thước: 5030 x 2310/2080 x 850

Tải trọng: 12 tấn

BÁN CHẠY
Hết hàng

Kích thước: 4370x2210x755

Tải trọng: 8,65 tấn

BÁN CHẠY

Kích thước: 3840x2170x850

Tải trọng: 8,7 tấn

Kích thước: 4210x2240x720

Tải trọng: 8,5 tấn

MỚI

Kích thước: 4.435x2.290x570

Tải trọng: 6,95 tấn

MỚI

Kích thước: 3280x1930x630

Tải trọng: 4,9 tấn

Kích thước: 2690x1590x640

Tải trọng: 2,4 tấn

MỚI

Kích thước: 2710x1670x440

Tải trọng: 2,5 tấn

TIN TỨC

Xem thêm

 

TƯ VẤN – KINH NGHIỆM

Xem thêm

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ