MỚI
Hết hàng

Kích thước: 2130x1410x1260

Tải trọng: 0,5 tấn

Kích thước: 2490/2370x1470/1370x950/855 mm

Tải trọng: 870 Kg

Kích thước: 2580x1470x1340 mm

Tải trọng: 750 Kg

MỚI

Kích thước: 2620x1460x1450

Tải trọng: 1 tấn