Hết hàng

Kích thước: 6850x2280x2150

Tải trọng: 8,5 tấn

Hết hàng

Kích thước: 4050x2100x810

Tải trọng: 8,5 tấn

Kích thước: 4260 x 2240 x 755

Tải trọng: 9,5 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

Hết hàng

Kích thước: 5030 x 2310/2080 x 850

Tải trọng: 12 tấn

Hết hàng

Kích thước: 6220 x 2300/2110 x 790

Tải trọng: 16 tấn

Kích thước: 6.060x2180x2926

Tải trọng: 6,1 tấn

Kích thước: 4200 x 2020 x 1625

Tải trọng: 6 tấn

MỚI

Kích thước: 3170 x 1960 x 795

Tải trọng: 6,5 tấn

Hết hàng

Kích thước: 6200x2250x1800

Tải trọng: 7,5 tấn