Kích thước: 3580x1740x1400/1700 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 3240x1740x1850

Tải trọng: 2,5 tấn

Kích thước: 4220x1730x1540/1800 mm

Tải trọng: 2.49 tấn

MỚI

Kích thước: 3600x1720x1480/1800

Tải trọng: 3,5 tấn

MỚI

Kích thước: 2260x1410x1335/1490

Tải trọng: 1 tấn

MỚI

Kích thước: 2695x1440x1325/1510

Tải trọng: 1 tấn

Kích thước: 3295x1510x1480

Tải trọng: 2 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 18 tấn

Hết hàng

Kích thước: 9400 x 2350 x 790/2150

Tải trọng: 22 tấn

Hết hàng

Kích thước: 6220 x 2300/2110 x 790

Tải trọng: 16 tấn

Kích thước: 6.060x2180x2926

Tải trọng: 6,1 tấn

Kích thước: 4200 x 2020 x 1625

Tải trọng: 6 tấn